Wat is Yoga?

Yoga definieert zichzelf als een wetenschap, als een praktische en systematische VYN-logo-lid-1024x1010discipline. Een experimentele wetenschap van zelfonderzoek. Het biedt methoden en technieken die ons helpen om ons beter bewust te worden van een diepere dimensie in ons Zelf. De onderdelen van yoga zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen, die ze langdurig en grondig toegepast hebben en met behulp van die technieken een dieper bewustzijn hebben ervaren.

De manier waarop je je eigen persoon en je omgeving ervaart vanuit dat diepere bewustzijn is wezenlijk anders dan de ervaring die slechts op zintuiglijke waarneming en rationele denkprocessen is gebaseerd. Een van de grondleggers van yoga: Patanjali beschrijft dat onze ware natuur veel verder gaat dan ons uiterlijk, ons denkvermogen en onze persoonlijkheid. Yoga betekent eenwording in de zin van het opnieuw verenigen met onze ware aard. Zolang dat niet het geval is identificeren we ons met ons lichaam, ons denken en ons waarnemen. Met de mogelijkheden die dat biedt maar ook met de beperkingen. Naast alle aangename ervaringen worden we ook steeds weer geconfronteerd met zorgen, onzekerheid, angst en voelen we ons soms afgescheiden. We hebben een grote externe vooruitgang geboekt: een comfortabel leven met macht, welvaart en bezit. Maar daar staan vaak gebrek aan individuele en sociale vrede, wijsheid en geluk tegenover. Destructieve technieken, oorlogen, leegte in het vermaak, eenzaamheid en geweld. Volgens de yogafilosofie is de oplossing voor de menselijke problemen alleen te bereiken wanneer we naar binnen gaan om daar vrede rust en wijsheid te ervaren.

Dat is yoga: een praktische wetenschap gericht op het ontdekken van onze ware natuur.